پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران

اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران - 24 تا 25 خرداد 91 - شیراز

برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
زمان برگزاری: ۲۴ الی ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
ارسال خلاصه مقالات: ۱۲/۱/۱۳۹۱
مکان برگزاری: شیراز، مرکز همایش های سینا و صدرا

سایت همایش

اولین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در ایران - 24 تا 25 خرداد 91 - شیراز

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ساعت 13:42  توسط نویسنده: امید نادمی  |